Komercijalna štampa

Procesni materijali

Eureka oprema može da obrađuje sledeće materijale u proizvodnji sklopivih kartona:

-Papir

-Tvrdi povez

cp

Oprema

Proizvođač kućišta

Povezivač, šivanje i šivanje na sedlo

Offset pres